Takstblad 2016

Gl. Hylke & Brørup Vandværk

Takstblad 2016


Takstblad 2016

I/S Gl. Hylke-Brørup Vandværk

 

v/ Klaus H Kristiansen Brørupvej 9 8660 Skanderborg

 


Takstblad 2016

 

Anlægsbidrag bestå af: Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag

 

Taksterne for anlægsbidrag er gældende for årsforbrug op til 5000 m3/ år. Ved større forbrug fastsættes anlægsbidrag i hvert enkelt tilfælde.

 

 

Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig: 15.000,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom: 10.000,00 kr.

 

Ny tilslutning til vandværket i alt: 25.000,00 kr.

 

 

Derudover kræves installation af separat målerbrønd til hver husstand.

 

Vandmåler betales af vandværket.

 

Alle anlægsudgifter, vandledning i forbindelse med tilslutning betales af den nye forbruger. Arbejdet skal foretages af Aut. og godkendte virksomheder. Vedligeholdelse, drift og brugs- rettigheder af den nye vandledning, indtil målerbrønd, overtages herefter af vandværket.

 

Driftsbidrag:


Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                   250,00 kr.


Vandafgift pr. m3                                                                  5,20 kr.


Gebyr til grundvandskortlægning kommunen pr. m3   0,67 kr.


Grøn afgift til told og skat pr. m3                                        5,86 kr


Rykkegebyr                                                                        150,00 kr.

 

Alle priser er ekskl. Moms


Gebyr for lukning og genåbning tillægges de faktiske omkostninger, og gebyret forfalder, når smeden er der.

 

Afgifterne opkræves af Elbek & Vejrup A/S i samarbejde med Midt Regnskab.

 

Takstbladet er godkendt på generalforsamling i vandværket d. 3.3.2016

 

Anlæg- og driftsbidrag er sendt til godkendelse af Skanderborg Kommune, administrativt Skanderborg Forsyning jf. Vandforsyningsloven § 53.


Tidligere Takstblade.

Takstblad  2015

Takstblad 2014