Takstblad 2015

Gl. Hylke & Brørup Vandværk

Takstblad 2015


I/S Gl. Hylke-Brørup Vandværk


v/ Klaus H Kristiansen; Brørupvej 9 8660 Skanderborg


 


Takstblad 2015


 


Anlægsbidrag bestå af:    Hovedanlægsbidrag


                             Forsyningsledningsbidrag


                                           

Taksterne for anlægsbidrag er gældende for årsforbrug op til 5000 m3/ år. Ved større forbrug fastsættes anlægsbidrag i hvert enkelt tilfælde.


 


Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig                              9000,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom:                             8000,00 kr.


Nytilslutning til vandværket                                        i alt  17000,00 kr.


 


Derudover kræves installation af separat målerbrønd til hver husstand.


Vandmåler betales af vandværket.


Alle anlægsudgifter, vandledning i forbindelse med tilslutning betales af den nye forbruger. Arbejdet skal foretages af Aut. og godkendte virksomheder. Vedligeholdelse, drift og brugs- rettigheder af den nye vandledning, indtil målerbrønd, overtages herefter af vandværket. 


 

Driftsbidrag:


Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                   150,00 kr.


Vandafgift pr. m3                                                            4,20 kr.


Gebyr til grundvandsbeskyttelse kommunen pr. m3      0,67 kr.


Grøn afgift til told og skat pr. m3                                    5,86 kr.


Rykkegebyr                                                                    150,00 kr.


 


Alle priser er ekskl. Moms


 


Gebyr for lukning og genåbning tillægges de faktiske omkostninger, og gebyret forfalder, når smeden er der.


 


Afgifterne opkræves af Elbek & Vejrup A/S i samarbejde med Midt Regnskab.


 


Takstbladet er godkendt på generalforsamling i vandværket d. 18.03.2015


 


Anlæg- og driftsbidrag er godkendt af Skanderborg Kommune, administrativt Skanderborg Forsyning jf. Vandforsyningsloven § 53.