Takstblad 2014

Gl. Hylke & Brørup Vandværk

Takstblad 2014


I/S Gl. Hylke-Brørup Vandværk


v/ Ole Vistisen; Hylkevej 39 8660 Skanderborg


 


Takstblad 2014


 


Anlægsbidrag bestå af:    Hovedanlægsbidrag


                                            Forsyningsledningsbidrag


                                           


 


Taksterne for anlægsbidrag er gældende for årsforbrug op til 5000 m3/ år. Ved større forbrug fastsættes anlægsbidrag i hvert enkelt tilfælde.


 


Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig                                               9000,00 kr.


 


Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom:                                              8000,00 kr.


Nytilslutning til vandværket                                        i alt                17000,00 kr.


 


Derudover kræves installation af separat målerbrønd til hver husstand.


Vandmåler betales af vandværket.


Alle anlægsudgifter, vandledning i forbindelse med tilslutning betales af den nye forbruger. Arbejdet skal foretages af Aut. og godkendte virksomheder. Vedligeholdelse, drift og brugs- rettigheder af den nye vandledning, indtil målerbrønd, overtages herefter af vandværket. 


 


Driftsbidrag:


 


Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                                                          150,00 kr.


Vandafgift pr. m3                                                                                      3,20 kr.


Gebyr til grundvandsbeskyttelse kommunen pr. m3                                    0,46 kr.


Grøn afgift til told og skat pr. m3                                                               5,00 kr.


Rykkegebyr                                                                                         150,00 kr.


 


Alle priser er ekskl. Moms


 


Gebyr for lukning og genåbning tillægges de faktiske omkostninger, og gebyret forfalder, når smeden er der.


 


Afgifterne opkræves af Energi Midt sammen med el-regningen.


 


Takstbladet er godkendt på generalforsamling i vandværket d. 06.03.2014


 


Anlæg- og driftsbidrag er godkendt af Skanderborg Kommune, administrativt Skanderborg Forsyning jf. Vandforsyningsloven § 53.