Info

Gl. Hylke & Brørup Vandværk

Hårdhed

Vandet fra Gammel Hylke og Brørupvandværk har en hårdheds grad på 15 °dH, og er derfor kategoriseret som temmeligt hårdt.


Hvad betyder det så:


Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.


Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.

Hårdhed i °dH

Inddeling i Danmark

0-4

Meget blødt

4-8

Blødt

8-12

Middelhårdt

12-18

Temmeligt hårdt

18-24

Hårdt

24-30

Meget hårdt

>30

Særdeles hårdt

Kvalitet

Vandet fra Gammel Hylke og Brørupvandværk bliver systematisk kontrolleret af et akkrediteret laboratorium.


Rapporter kan findes her:

November 2016

Marts 2016

Oktober 2015

Marts 2015

oktober 2014

Marts 2014

September 2013