Takstblad

Gl. Hylke & Brørup Vandværk

Takstblad 2018

 

I/S Gl. Hylke-Brørup Vandværk

 

Takstblad 2018

Anlægsbidrag bestå af: Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag

Taksterne for anlægsbidrag er gældende for årsforbrug op til 5000 m3/ år. Ved større forbrug fastsættes anlægsbidrag i hvert enkelt tilfælde.

Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig: 15.000,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom: 10.000,00 kr.

Ny tilslutning til vandværket i alt: 25.000,00 kr.

Derudover kræves installation af separat målerbrønd til hver husstand.

Vandmåler betales af vandværket.

Alle anlægsudgifter, vandledning i forbindelse med tilslutning betales af den nye forbruger. Arbejdet skal foretages af Aut. og godkendte virksomheder. Vedligeholdelse, drift og brugs- rettigheder af den nye vandledning, indtil målerbrønd, overtages herefter af vandværket.

Driftsbidrag:

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 250,00 kr.

 

Vandafgift pr. m3 5,20 kr.

 

Drikkevands biddrat til kommunen pr. m3 0,19 kr.

 

Grøn afgift til told og skat pr. m3 6,18 kr

 

Rykkegebyr 100,00 kr.

Alle priser er ekskl. Moms

 

Gebyr for lukning og genåbning tillægges de faktiske omkostninger, og gebyret forfalder, når smeden er der.

Afgifterne opkræves af Elbek & Vejrup A/S i samarbejde med Midt Regnskab.

Takstbladet er godkendt på generalforsamling i vandværket d. 22.3.2018

Anlæg- og driftsbidrag er godkendt 2 maj 2018 af Skanderborg Kommune, jf. Vandforsyningsloven § 53.